2 tema. Algoritmas ir jo reikšmė programavime.

Algoritmo sąvoka

Dirbdami kasdieninius darbus dažniausiai nesusimąstome, kokius veiksmus ir kokia tvarka atliekame. Apie tai pagalvojame, kai norime kokį nors darbą pavesti kitam. Tuomet tenka nurodyti reikiamų atlikti veiksmų sąrašą – suformuluoti algoritmą. Algoritmas – tai nurodymų seka tam, kas turės atlikti užduotį. Mūsų noras – kuo daugiau darbų pavesti kompiuteriui. O tam ir reikia susipažinti su algoritmais, aptarti jų būdingiausias savybes.

Paprasčiausias algoritmo pavyzdys būtų jūsų ruoša, pavyzdžiui:

 1. Sučirškus laikrodžiui, keltis.
 2. Daryti mankštą.
 3. Praustis.
 4. Rengtis.
 5. Valgyti pusryčius.
 6. Išsivalyti dantis.
 7. Eiti į mokyklą.

Pateiktus veiksmus vadiname paprastai – rytmetine ruoša. Tačiau toks nuoseklus veiksmų rikiavimas iš esmės yra algoritmas. Plačiausia prasme algoritmo sąvoka nusako numatomų veiksmų seką, norint padaryti kokį nors darbą ar atlikti užduotį.

Algoritmas – tai aiškūs ir tikslūs nurodymai, kaip ir kokių veiksmų seką reikia atlikti norint pasiekti užsibrėžtą tikslą arba išspręsti suformuluotą uždavinį.

Itin svarbi algoritmo sąvoka informacinėse technologijose. Prisiminkime, kad informacinės technologijos – tai mokslas apie informacijos perdavimą, saugojimą, apdorojimą. Kaip apdoroti informaciją, t. y. kaip atlikti veiksmus su informacija (duomenimis)? Tam kuriamos taisyklės, vadinamos algoritmais.

Apie tai kalbėsime sekančiose pamokose dirbdami „Scratch“ programavimo aplinkoje.

Algoritmų savybės:

 • Aiškumas;
 • Baigtumas;
 • Universalumas;
 • Rezultatyvumas.

Algoritmai gali būti vaizduojami žodžiais arba struktūrinėmis diagramomis (vaizdinis būdas).

Algoritmo vaizdavimas

UŽDUOTYS:

 1. Užpildyti „Google“ apklausos formą – pateikti (algoritmą pasirinkite vieną iš variantų) žodiniu formatu:
  • Kavos virimo algoritmas;
  • Kiaušinių virimo algoritmas;
  • Žalgirio mūšio datos paieškos algoritmas „Google“ paieškos sistemoje;
  • Kompiuterinio žaidimo pajungimo algoritmas (pasirinkite savo nuožiūra žaidimą);
  • Tekstinio dokumento saugojimo algoritmas.

„Google“ apklausos forma, kurią reikia pildyti: https://forms.gle/yp5uU1JqD6fg3eYn6