Internetas, jo technologija.

Pažiūrėkite šiuos du video.

1 video. Kas yra internetas?

2 video. Šviesolaidinis internetas.

Peržiūrėję video atsakykite į pateiktus klausimus sąsiuvinyje.

  1. Kas yra internetas?
  2. Kas yra elektroninės paslaugos?
  3. Kas yra IP adresas?
  4. Kas yra serveris?
  5. Kokia paslauga yra šviesolaidinis internetas?
  6. Kokį greitį gali pasiekti šviesolaidinis internetas?
  7. Kas yra kompiuterių tinklas?