Pateikties rengimo taisyklės

Pranešimų medžiagos vaizdus išdėstymas vadinamas pateiktimi, o tam skirtos kompiuterinės programos – pateikčių rengimo programomis arba pateikčių rengyklėmis.

Pateiktį sudaro atskiri vienetai – vadinamosios skaidrės. Viena skaidrė – tai vienas rodomas kadras kompiuterio ekrane.

Rengiant pranešimą bet kuria tema išskirtini tokie svarbiausi etapai:

 1. Temos apmąstymas, tikslų nustatymas, plano parengimas;
 2. Medžiagos rinkimas ir kaupimas;
 3. Surinktos medžiagos apdorojimas;
 4. Pateikties eskizo parengimas;
 5. Pateikties rengimas kompiuteriu.

Pateikties demonstravimu vadinamas skaidrių rodymas klausytojams specialiame ekrane naudojantis kompiuteriniu projektoriumi.

Pateikties rengimo taisyklės

Pagrindinė taisyklė. Žmogus dėmesį gali būti sukaupęs tik gana trumpą laiką. Nereikia perkrauti pateikties ar atskirų skaidrių informacija, įvairiais šriftais, neinformatyviais paveikslėliais.

Pateikties sandara:

 1. Pirmoji skaidrė (Tema, trumpa informacija apie autorių);
 2. Antroji skaidrė (Įvadas, kuriame trumpai pristatoma apie ką yra pateiktis);
 3. Dėstymas (eilė skaidrių, kuriose pateikiama visa su tema susijusi informacija);
 4. Priešpaskutinė skaidrė (Išvados, trumpai apibendrinama pateikta informacija, padaromos išvados);
 5. Paskutinė skaidrė („Ačiū už dėmesį“ ir autoriaus Vardas Pavardė).

Pateikties projektavimas.

 • Vienoje skaidrėje išsakoma tik viena mintis arba idėja;
 • Skaidrėje neturi būti ilgų tekstų, mintys turi būti dėstomos glaustai ir aiškiai;
 • Tekstą skaidrėse būtina struktūrizuoti, t.y. suskaidyti į dalis, sugrupuoti, išryškinti tai, kas svarbiausia, sunumeruoti ar kitaip pažymėti;
 • Nereikia tikėtis, kad viso pristatymo metu klausytojai Jūsų įtemptai klausys ir viską įsimins. Jei prireikia jau anksčiau girdėtos informacijos, galima ją glaustai priminti;
 • Geriausiai kai išvados telpa vienoje skaidrėje.

Tekstas

 • Skaidrių antraštės turi būti trumpos ir aiškios;
 • Tekstas skaidrėse turi būti struktūrizuotas, vientiso teksto reiktų atsisakyti;
 • Tekstas skaidrėse turi būti rašomas pakankamai stambiu šriftu.

Iliustracijos ir kiti objektai skaidrėse

 • Geriausiai kai vienoje skaidrėje yra viena iliustracija;
 • Kiekviena spalva turi ką nors reikšti. Nereikia naudoti daugybės skirtingų spalvų;
 • Svarbiems dalykams pabrėžti naudojamos ryškios spalvos, mažiau svarbiems – pastelinės;
 • Ypač svarbu pagal temą pasirinkti atitinkamą foną;
 • Atsargiai naudoti animacinius efektus. Nenaudoti labai dekoratyvių efektų, jei tai nėra reikalinga;
 • Jei naudojami grafikai, diagramos ar kiti objektai, jie turi būti labai aiškūs ir suprantami;
 • Iliustracijos negali persidengti su skaidrės dizaino elementais ar tekstu.

Demonstravimas

 • Pristatant savo pateiktis jokiu būdu negalima skaityti tai, kas parašyta skaidrėse;
 • Skaidrės skirtos klausytojams ir Jums kaip sufleris, jog nenukryptumėt nuo temos.

Namų darbas

 1. Susipažinti su pateikta medžiaga ir išmokti apibrėžimus, bei taisykles.