Programa Piešimas

Pakartosime figūrų piešimą. Prieš atlikdami praktinį darbą peržiūrėkite teoriją.

Atverkite programą Piešimas.

Nupieškite tiesias linijas naudodami mygtuką SHIFT.

Toliau tame pačiame darbo lape nupieškite 4 storio ir skirtingų kontūro efektų tiesias linijas.

Nupieškite kreives. Prisiminkite, kad kreivės yra kreipiamos du kartus.

Nupieškite figūras. Figūrų linijų ir užpildytų spalvos ir efektai turi būti parinkti jūsų nuožiūra.