Vabzdžio programavimas

Programuojame  1 etapas

1. Paleiskite programą;

2. Uždekite valdymo bloko lemputes žalia spalva.

Programuojame  2 etapas

3. Įjungia variklius B ir C priešingomis kryptimis nuo 30 iki 100 galia, varikliai įjungiami 3 sekundėm;

4. Tada būna 0,25 sekundės pauzė;

5. Tada įjungia variklius kaip 3 punkte tik sukeičiamos variklių galios vietomis;

6. Tada būna 0,25 sekundės pauzė;

7. Tai daro UNLIMITED kartų.

Programuojame  3 etapas

Tęsiame toliau…

8. Kai akys ką nors pamato, viskas (ciklas) būna sustabdoma ir …

9. Įjungiama oranžinė valdymo bloko spalva;

10. Įjungiami varikliai B ir C 100 galios į priekį;

11. Tai vyksta kol paspaudžiame mygtuką žnyples;

12. Paspaudus pasigirsta čirpimo garsas.